Follow us:

เจาะลึกแนวคิดธุรกิจสีเขียว ''PlanToys'' แบรนด์ของเล่นสัญชาติไทยกวาดรางวัลมากมายทั่วโลก

หลายคนคงเคยเห็น PlanToys ของเล่นไม้ดีไซน์น่ารักตามห้างสรรพสินค้ามาบ้างแล้ว แต่น้อยคนที่จะรู้ว่าแบรนด์นี้ มีกระบวนการธุรกิจที่รักษ์โลกตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภคอย่างเด็กตัวน้อย แบรนด์ของเล่นที่ใส่ใจโลกทั้งใบจนได้รับการยอมรับจากนานาชาติ สามารถส่งออกได้ 65 ประเทศทั่วโลก และกวาดรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมจากนานาชาติมาแล้ว


แบรนด์ไทยสร้างชื่อระดับโลก

บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด ผลิตและจัดจำหน่าย PlanToys (แปลนทอยส์) แบรนด์ของเล่นไม้ยางพาราเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็ก มายาวนานกว่า 30 ปี ภายใต้นโยบายความยั่งยืน Sustainable Policy กระตุ้นให้พนักงานเห็นความสำคัญของความยั่งยืน เริ่มจากการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable Material), กระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน (Sustainable Manufacturing) และปลูกฝังแนวคิดการทำงานอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม (Sustainable Mind) จนได้รับรางวัลของเล่นเด็กยอดเยี่ยมระดับประเทศและระดับสากล ได้แก่ The Oppenheim Toy Portfolio Awards 2010, Best Toy Award 2010 by Parents’ Magazine จากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง รางวัลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 3 รางวัล ทั้งทางด้านประเภทสถานประกอบการและผู้ผลิตที่ห่วงใยและรักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น, รางวัลรณรงค์และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม และรางวัลเหรียญทอง การบริหารองค์กรด้านการจัดการระบบนิเวศน์เศรษฐกิจ ซึ่งได้รับจากกระทรวงพลังงานและระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมจากประเทศฝรั่งเศสในปี 2010 ตอกย้ำแบรนด์ผู้นำตลาดของเล่นไม้รักษ์โลกอย่างแท้จริง


ยั่งยืนแบบครบวงจร

แปลนทอยส์มีชื่อเสียงเรื่องการยึดมั่นในนโยบายความยั่งยืน Sustainable Policy จากการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable Material) โดยเป็นบริษัทแห่งแรกของโลกที่ผลิตของเล่นโดยใช้ไม้ยางพาราที่หมดอายุการให้น้ำยางแล้ว (Recycled Rubber Wood) แทนที่จะถูกตัดทิ้งและเผาทำลาย นอกจากนี้ ยังเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อเด็กๆ รวมไปถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน (Sustainable Manufacturing) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลว่ามีความปลอดภัย ตามแนวคิด 4R" นั่นคือ Rethink (คิดใหม่), Reduce (ลดของเสีย), Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำมาปรับใช้ใหม่) โดยเศษวัสดุที่หลงเหลือจากการคัดแยกไม้จะถูกนำไปเป็นเชื้อเพลิง Biomass เผาผลาญเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำกลับมาใช้ในโรงงานรวมถึงชุมชนที่อยู่ภายในพื้นที่การผลิตได้อีก

นอกจากนี้ แปลนทอยส์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปกับปลูกฝังแนวคิดการทำงานอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม(Sustainable Mind) โดยดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กไปพร้อมกัน เช่น โครงการ “Green Head Club กระตุ้นให้เด็กๆ รักการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรม สะท้อนถึงปณิธานในระดับโลกที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้น ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและเคารพต่อสิ่งแวดล้อม

db0a7918548755f0212916b685afeb64
ปลูกฝังคุณค่าของธรรมชาติ

องค์ประกอบใหญ่ของการออกแบบพัฒนาของแปลนทอยส์มีด้วยกัน 3 ส่วนหลัก คือ 1) เด็กจะต้องสนุก เล่นได้ไม่เบื่อ 2) ทุกการเล่นจะต้องแฝงการเรียนรู้ตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย 3) ของเล่นไม้จะต้องดึงดูดเด็กให้เข้าไปเล่นด้วย นอกจากองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ส่วนนี้แล้ว สิ่งสำคัญที่ PlanToys ไม่มองข้ามคือ การนำแนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืนเข้าไปผสมผสานกับของเล่นทุกชิ้น (Sustainable Play) เพื่อให้เด็กได้เล่น ได้เรียนรู้ และได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด เช่น ของเล่นไม้ชุด Green Dollhouse ชุดตัวต่อบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ที่สอดแทรกองค์ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น มีแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งอยู่บริเวณหลังคาและกังหันลม เพื่อสอนให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานสะอาด การคัดแยกขยะ การออกแบบรางน้ำฝนที่เชื่อมต่อกับพื้นที่เก็บน้ำ การออกแบบห้องน้ำโดยใช้ฝักบัวแทนอ่างอาบน้ำ เพราะการใช้ฝักบัวอาบน้ำช่วยประหยัดปริมาณน้ำได้มากกว่า จึงเห็นได้ว่านอกจากความสนุกสนาน แปลนทอยส์ยังปลูกฝังความใกล้ชิดกับธรรมชาติผ่านการเล่น ส่งผลให้เด็กๆเติบโตพร้อมความรู้ มองเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

057f9a4e0ec5c40cb8b0fed27edfea25

แนวคิดสำคัญของการพัฒนาแบรนด์ PlanToys ไปสู่การยอมรับในระดับโลก คือการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืน ใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค รวมไปถึงการออกแบบของเล่นที่ตั้งใจปลูกฝังความรู้และคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กๆ ที่พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอบคุณข้อมูลจาก
plantoys.com, www.tcdc.or.th, positioningmag.com และ smethailandclub.com