ปัจจุบันเราเป็นเครือข่าย
ภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อน
ด้านความยั่งยืน
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
80+ องค์กรเข้าร่วมกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
6.2 รวมมูลค่า
ตามราคาตลาดกว่า
พันล้านบาท
(จาก 4.2 พันล้านในปีที่แล้ว)
750,000 จำนวนพนักงานทั้งหมด
(จาก 500,000 คนในปีที่แล้ว)
สมาชิกของเราในปัจจุบัน
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP